Wizara Ya Ujenzi Mawasiliano Na Uchukuzi

Baruapepe za serikali

Baruapepe za wafanyakazi

info@moic.go.tz

+255 24 294 1140

| Ingia kwenye paneli